Ảnh kỷ yếu của sinh viên trường mình

Hôm nay các bạn K10 chụp ảnh kỉ yếu. Chúc các bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới!

 

 

 

Văn phòng tuyển sinh khoa Y- Dược

Địa chỉ: 268 Vũ Hữu – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0338.04.77.88 – 0858.559.226

Facebook: https://www.facebook.com/YDuocHaNoi.net.vn/

Chi tiết về ngành cao Đăng Dược xin truy cập website: https://yduochanoi.net.vn

.
.
.
.