ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Xét học bạ cấp 3

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- 70% thực hành

- Giới thiệu việc làm

Đăng ký online